Cache
listing

De naam van de cache is volgens het formaat: “Church Micro BE CMBxxx – Plaats, eventueel naam van de kerk” (met xxx = nummer van de CMB-cache). Omwille van het beperkt aantal karakters in de naam van een geocache (50 maximaal) zal het soms moeilijk zijn om de volledige naam van de plaats en/of de kerk te vermelden. We suggereren daarom om de volledige naam van de kerk eventueel niet te vermelden als dat te lang zou worden (vooral in gemeenten met maar 1 kerk is dat ook niet echt nodig).
Voor de listings zelf is er geen strak stramien, daar maak je van wat je zelf wil. Geef liefst wel wat uitleg over de kerk en haar geschiedenis, de bezienswaardigheden in en/of rond de kerk en eventuele andere bijzonderheden (bijvoorbeeld architecturale waarde).
De listing moet ook een paragraaf over de Church Micro Belgium series bevatten – zie bijvoorbeeld GC8EZQM voor een voorbeeld.

Hoe ver staan we vandaag?

Er werden al meer dan 800 CMB caches gepubliceerd waarvan er vandaag nog meer dan 700 effectief actief zijn.

Bekijk hier extra statistieken