Privacybeleid

Wij (“Gentsche Geokasjing Sosseteit vzw”) hebben de intentie om de privacy te respecteren van deelnemers aan onze events, bezoekers van onze website en van mensen die op gelijk welke andere manier met ons in contact komen (“u”).

Anonimiteit

In uw interactie met ons zal het nooit noodzakelijk zijn dat u uw ware identiteit prijsgeeft. Telkens er contacten zijn die uw ware identiteit kenbaar maken (bv. verrichten van een betaling), zal u een alternatief geboden worden om anoniem te blijven.

Website

U bent de eigenaar van alle gegevens die u op onze website achterlaat. U kan ten allen tijde uw gegevens aanpassen of schrappen. 
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of met opzet ter beschikking stellen van derden. 
Wij nemen redelijke technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen komen van een derde partij. Wij passen geldende aanbevelingen toe met betrekking tot de beveiliging van onze ICT systemen. 
Wij wijzen expliciet alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade, mochten uw gegevens in handen komen van een derde partij, ten gevolge van een computermisdaad of ten gevolge van een niet intentionele overdracht van informatie.

Portretrecht

In het kader van onze activiteiten bestaat de kans dat we –bewust of onbewust– opnamen van u maken op foto, video of geluidsdrager. Door deel te nemen aan onze activiteiten, geeft u ons impliciet toestemming om dit te doen. Als u niet wenst dat er van u opnamen gemaakt worden, volstaat het om dit ons schriftelijk of per email te melden voor aanvang van de activiteit.
Alle opnamen die wij maken in het kader van onze activiteiten, worden in geen geval doorverkocht of zonder uw toestemming ter beschikking gesteld van derden.
Door deel te nemen aan onze activiteiten, geeft u wel impliciet de toestemming om opnamen waarop u voorkomt, te publiceren op onze website en in sociale media, ongeacht of deze opnamen gemaakt werden door ons of aangeleverd werden door derden.
Mocht u wensen dat een bepaalde opname verwijderd wordt, kan u dit ons schriftelijk of via email vragen. We zullen op redelijke termijn de nodige aanpassingen doen in de systemen waarover wij controle hebben.
Wij hebben geen controle meer over opnamen eenmaal ze verspreid werden via sociale media, zoekmachines en dergelijke en wijzen verantwoordelijkheid hiervoor af.